6. Subiektywnie: książki, filmy, festiwale, Palestyna.

6. Subiektywnie: książki, filmy, festiwale, Palestyna.